مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

UPVC
مخفف عبارت UPVC
Unplasticised Poly Vinyl Chloride
پلی ونیل کلراید غیر پلاستیکی (UPVC) این...
IHN
مخفف عبارت IHN
Infectious Hematopoietic Necrosis
بیماری فساد بخش‌های خونساز (IHN) یکی از...
SEO
مخفف عبارت SEO
‎Search Engine Optimization
بهینه‌سازی موتور جستجو که گاهی در فارسی...