لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 20:36
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

SCTP
مخفف عبارت SCTP
Stream Control Transmission Protocol
پروتکل انتقال کنترل جریان در شبکه ...
TVA
مخفف عبارت TVA
Tennessee Valley Authority
شرکت تنسی ولی آتوریتی یا سازمان عم...
CSMA
مخفف عبارت CSMA
Carrier Sense Multiple Access
دسترسی چندگانه با قابلیت شنود سیگن...
IRIS
مخفف عبارت IRIS
Intelligent Rival Imitator of Siri
نرم افزار آیریس یا IRIS ، رقیب هوش...