لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 مهر 1397 - 00:24
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IIS
مخفف عبارت IIS
Internet Information Services
سرور وبی است که ارائه دهنده آن شرک...