مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

WSW
مخفف عبارت WSW
Women who have Sex with Women
زنانی که با زنان سکس دارند (WSW) زنانی...
VCC
مخفف عبارت VCC
Voltage Common Collector
منبع تغذیه، پاور ساپلای - دستگاهی برای...
SRS
مخفف عبارت SRS
Sex Reassignment Surgery
جراحی تغییر جنسیت که به طور خلاصه اس آر...
AR
مخفف عبارت AR
Aortic Regurgitation
نارسایی دریچه آئورت معمولا به وسیله...
AC
مخفف عبارت AC
Abdominal Circumference
AC به معنی محدوده شکمی است. تنها اندازه...
NPC
مخفف عبارت NPC
Non-Player Character
NPC به معنای کاراکتر غیر قابل بازی برای...