لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 27 مهر 1397 - 00:13
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد ا...
CCO
مخفف عبارت CCO
Chief Communications Officer
کارشناس روابط عمومی ( مدیر روابط ع...
CFT
مخفف عبارت CFT
Counter Financing of Terrorism
تامین مالی تروریسم به فعالیت‌هایی ...
BDS
مخفف عبارت BDS
BeiDou Navigation Satellite
سامانه ناوبری بیدو یا سامانه ماهوا...
PPSSPP
مخفف عبارت PPSSPP
PlayStation Portable Simulator Suitable for Playing ...
شبیه‌ساز پلی‌استیشن همراه مناسب بر...
ADOS
مخفف عبارت ADOS
Autism Diagnostic Observation Schedule
مشاهده برنامه‌ریزی شده برای تشخیص ...