مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

LID
مخفف عبارت LID
Location Identifier
موقعیت‌یاب نشانه‌ای است برای اسامی و...
AP
مخفف عبارت AP
Associated Press
آسوشیتِد پِرِس (انجمن مطبوعات وابسته‏)...
TBS
مخفف عبارت TBS
Tokyo Broadcasting System
توکیو برودکاستینگ سیستم یا TBS یکی از...
ATI
مخفف عبارت ATI
Advanced Technology Institute
ای‌تی‌آی یک شرکت کانادایی و پیشگام در...