لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 14:13
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DCCP
مخفف عبارت DCCP
Datagram Congestion Control Protocol
یک راه اندازی ارتباط، اطلاع رسانی ...
ISPE
مخفف عبارت ISPE
Iranian Society of Petroleum Engineering
انجمن مهندسی نفت ایران در چارچوب ا...