مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف وخارزم

واسطه‌گری خارزمی

نماد گروه واسطه‌گری مالی خوارزمی در بازار بورس و سهام ایرانوخارزم ارسال نظر

ارسال نظر