لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 13:57
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف APR

Annual Percentage Rate

نرخ درصدی سالانه یا اِی‌پی‌آر (APR) نرخ بهره را برای یک سال، مشخص می‌کند و به وام، وام مسکن، کارت اعتباری، غیره اعمال می‌شود. این نرخ یک هزینه مالی است که به صورت یک نرخ سالانه اعمال می‌شود.
APR