لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 23 آبان 1397 - 05:04
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف LID

Location Identifier

موقعیت‌یاب نشانه‌ای است برای اسامی و مکان‌های همچون فرودگاه‌ها، امدادهای دریایی، ایستگاه‌های هواشناسی، مخابرات، برنامه‌های رایانه‌ای، گزارش‌های هواشناسی و خدمات وابسته.
LID