لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 21:23
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف BF

Basic Function

تست هایی که در راه اندازی پالایشگاه های نفت و گاز انجام شده و برای آن تست شیت تکمیل می گردد.
BF