لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 29 بهمن 1396 - 21:23

مخفف DO

Dissolved Oxygen

مقدار اکسیژن حل شده در آب
DO