لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 22 مهر 1398 - 16:43
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MFG

Manufacturing

ساخت
MFG