لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 12:43
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف TT

Transformation Tuesday

معمولا وقتی عکسی قرار داده می‌شود و تغییر جدی در آن رخ داده است.
TT