لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 13:11
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف فردین

فروردین

یگانه، شکوه دین، مخفف فروردین ماه اول بهار
فردین