لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 5 خرداد 1398 - 13:30
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف BAE

Before Anyone Else

BAE اصطلاح عامیانه در شبکه های اجتماعی به معنای قبل از هر کس دیگری است.
BAE