لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 30 دی 1397 - 15:37
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ج.ا.ا

جمهوری اسلامی ایران

مخفف جمهوری اسلامی ایران در مکاتبات
ج.ا.ا