لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 28 تیر 1398 - 13:15
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف چفخا

چفخا

چریک‌های فدایی خلق ایران (مخفف: چفخا) نام گروه سیاسی کوچکی است که در حال حاضر علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. مرکزیت این گروه مانند سایر نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور و در این مورد عمدتاً اروپا و انگلستان است.
چفخا