لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 28 بهمن 1397 - 07:29
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف INGO

International Non-Governmental Organization

سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی
INGO