لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 31 فروردین 1398 - 23:32
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف ساجب

سازمان جهانی بهداشت

ساجب یکی از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که نقش یک مرجعیت سازمان‌دهنده را بر بهداشت جامعهٔ جهانی ایفا می‌کند.
ساجب