مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICC

International Criminal Court

ارسال نظر
یوان بین‌المللی کیفری اولین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد.ICC

ارسال نظر