مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ICTR

International Criminal Tribunal for Rwanda

دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا (ICTR) دادگاه ویژه‌ای ا‌ست که با حکم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به جنایات جنگی و نسل‌کشی انجام شده در جریان جنگ داخلی رواندا تأسیس شده‌است.

دادگاه بین‌المللی کیفری رواندا به وسیله اساسنامه‌ای که به قطعنامه ۹۵۵ شورای امنیت پیوست شد، تشکیل گردید بر اساس قطعنامه ۹۷۷ مورخ ۲۲ فوریه ۱۹۵۵ شورای امنیت تصمیم گرفت که مقر دادگاه در آروشا در جمهوری تانزانیا قرار گیرد.
ICTR
ارسال نظر

ارسال نظر