لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 31 فروردین 1397 - 05:45

مخفف سماجا

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران مرکز برنامه ریزی و هماهنگی بین هر سه نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این نیروها شامل نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی می‌باشد.