مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف FKK

Frei Körper-Kultur

ارسال نظر
FKK منطقه‌ای در شهرهای آلمان هست که تمامی افراد می بایست بدون لباس وارد آن شوند. عموما به یه سری ساحل های کنار دریا شامل FKK می شوند. یا سوناهای داخل استخر. (Free Body Culture)FKK

ارسال نظر