لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 13:35
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف UIT

University of Information Technology

دانشگاه فناوری اطلاعات
UIT