لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 15:45
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف XBL

Xbox Live

XBL یا Xbox Live به معنی شبکه آنلاین Xbox 360 ، با 35,000,000 عضو
XBL