لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 30 مرداد 1398 - 16:07
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MOD

Modification

Mod اصلاح و ویرایش موتور بازی برای ساختن یک بازی جدید
MOD