لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 اردیبهشت 1398 - 04:30
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

OBS
مخفف عبارت OBS
Organization Breakdown Structure
OBS همان ساختار شکست سازمانی یا به...
DCO
مخفف عبارت DCO
Dynamic Creative Optimization
DCO این امکان را پدید می‌آورد تا چ...
LGPL
مخفف عبارت LGPL
Lesser General Public License
پروانهٔ گنو اِل‌جی‌پی‌اِل یا پروان...
MCSA
مخفف عبارت MCSA
Microsoft Certified Solutions Associate
مدیریت سیستم‌ها ( MCSA ) که این مد...
RISC
مخفف عبارت RISC
Reduced instruction Set Computing
RISC مجموعه دستورها ساده شده‌ است ...
SDE
مخفف عبارت SDE
Software-Defined Everything
نرم افزاری که همه چیز را تعریف کرد...
REEF
مخفف عبارت REEF
Retainable Evaluator Execution Framework
نگهدارنده چارچوب اجرای ارزیابی