لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 4 خرداد 1398 - 03:25
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف سماجا

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران مرکز برنامه ریزی و هماهنگی بین هر سه نیروی ارتش جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. این نیروها شامل نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی می‌باشد.
سماجا