مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف O

Oxygen

اکسیژن
O
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود