مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RSS

Riverside Secondary School

مدرسه متوسطه ریورساید
RSS
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود