مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WC

Welcome

سلام و خوش‌آمد
WC
ارسال نظر

نظرات کاربران

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود