لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 تیر 1398 - 21:10
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف MRS

Mis'ess

.Mrs (انگلیسی آمریکایی) یا Mrs (انگلیسی بریتانیایی) (با تلفظ / mɪsɪz /) معمولا برای زنان استفاده می شود، معمولا برای کسانی که ازدواج کرده اند و به جای استفاده در متون ( به عنوان مثال: Dr، Professor، President، Dame و غیره) در ایالات متحده و کانادا معمولا دوره استفاده می شود.
MRS