لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 22 آبان 1397 - 23:57
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

مخفف DR

Dram

درام یا دراخم (Dram) ، یک یکای اندازه‌گیری جرم است که با نماد اختصاری ʒ یا dr نشان داده می‌شود.

مقدار آن در دستگاه آوواردوپوا برابر یک‌شانزدهم اونس یا ۱٫۷۷۱۸۴۵۱۹۵۳۱۲۵ گرم است. درام سیال نیز، واحد اندازه گیری گنجایش است.
DR