مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IRGC
مخفف عبارت IRGC
Islamic Revolution Guards Corpse
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران...