مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

DPRK
مخفف عبارت DPRK
Democratic Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک...
PRK
مخفف عبارت PRK
Peoples Republic of Korea
کُره شمالی با نام رسمی جمهوری دموکراتیک...
APOLLO
مخفف عبارت APOLLO
Americas Program for Orbital and Lunar Landing Operations
پروژه فضایی آپولو (Apollo Program) یکی...
AWACS
مخفف عبارت AWACS
Airborne Warning And Control System
سیستم کنترل و هشدار هوایی (آواکس یا...
IDL
مخفف عبارت IDL
International Date Line
خط روزگَردان یا خط بین‌المللی زمان...