مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف KP

Korea (North)

مخفف کشور کره شمالی
KP
ارسال نظر

ارسال نظر