لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 3 مهر 1397 - 22:54
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ISS
مخفف عبارت ISS
International Space Station
ایستگاه فضایی بین‌المللی یک ایستگا...