لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:41
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

CSR
مخفف عبارت CSR
Corporate Social Responsibility
مسئولیت اجتماعی برند که به مسئولیت...