لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 30 مهر 1398 - 09:16
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

SME
مخفف عبارت SME
Small and Medium-sized Enterprises
بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر صن...
LCD
مخفف عبارت LCD
Liquid Crystal Display
نمایشگر کریستال مایع تلفیقگر الکتر...
MBA
مخفف عبارت MBA
Master of Business Administration
اِم بی اِی درجهٔ کارشناسی ارشد در ...