لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 29 فروردین 1398 - 19:05
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

PMDD
مخفف عبارت PMDD
Pre Menstrual Dysphoric Disorder
اختلال ناخوشی پیشاقاعدگی (PMDD)حال...
RISC
مخفف عبارت RISC
Reduced instruction Set Computing
RISC مجموعه دستورها ساده شده‌ است ...
CCO
مخفف عبارت CCO
Chief Communications Officer
کارشناس روابط عمومی ( مدیر روابط ع...
SDE
مخفف عبارت SDE
Stochastic Differential Equation
یک معادله ی دیفرانسیل تصادفی یا St...
MD
مخفف عبارت MD
Macular Degeneration
تباهی لکه زرد یا دژنراسیون ماکولا،...