لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 25 تیر 1398 - 13:30
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

ABC
مخفف عبارت ABC
Automatic Brightness Control
ABC مداریست که شدت درخشندگی نمایشگ...
LCD
مخفف عبارت LCD
Liquid Crystal Display
نمایشگر کریستال مایع تلفیقگر الکتر...