لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 21 آذر 1397 - 13:12
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

DCO
مخفف عبارت DCO
Dynamic Creative Optimization
DCO این امکان را پدید می‌آورد تا چ...
شاپا
مخفف عبارت شاپا
شماره استاندارد بین‌المللی پیایندها
شماره استاندارد بین‌المللی پیاینده...
RISC
مخفف عبارت RISC
Reduced instruction Set Computing
RISC مجموعه دستورها ساده شده‌ است ...