لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 20:35
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

GAN
مخفف عبارت GAN
Generative Adversarial Network
شبکه‌های مولد تخاصمی : یکی از حوزه...
EDTA
مخفف عبارت EDTA
Ethylene Diamine Tetraacetic Acid
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDT...
NPT
مخفف عبارت NPT
Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام...
IADS
مخفف عبارت IADS
International Association of Dental Students
انجمن بین‌المللی دانشجویان دندانپز...
BIN
مخفف عبارت BIN
Bank Identification Number
شش رقم اول کارت‌های بانکی که معرف ...
CPO
مخفف عبارت CPO
Chief Procurement Officer
مدیر ارشد تدارکات از مدیران ارشد ا...
CHF
مخفف عبارت CHF
Confoederatio Helvetia Franc
فرانک یکای پول کشورهای سوئیس و لیخ...