لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 20:44
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

WCDMA
مخفف عبارت WCDMA
Wideband Code Division Multiple Access
WCDMA یکی از استانداردهای تایید شد...