لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، شنبه، 29 دی 1397 - 20:59
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

WCDMA
مخفف عبارت WCDMA
Wideband Code Division Multiple Access
WCDMA یکی از استانداردهای تایید شد...