لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، چهارشنبه، 29 اسفند 1397 - 19:37
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

WCDMA
مخفف عبارت WCDMA
Wideband Code Division Multiple Access
WCDMA یکی از استانداردهای تایید شد...