لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 26 شهریور 1398 - 07:45
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PRA

Plasma Renin Activity

فعاليت رنين پلاسما
PRA