مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

IR-TCI
مخفف عبارت IR-TCI
Iran - Telecommunication Company of Iran
آشنای اول نام تجاری شرکت ارتباطات ثابت...
FDM
مخفف عبارت FDM
Frequency Division Multiplexing
مالتی پلکس تقسیم فرکانسی. مالتی پلکس در...
TCT
مخفف عبارت TCT
Telecommunication Company of Tehran
شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) در سال...
THD
مخفف عبارت THD
Total Harmonic Distortion
THD به معنای اعوجاج هارمونیکی کل و از...
WDM
مخفف عبارت WDM
Wavelength Division Multiplexing
مالتی پلکس کردن بر اساس تفکیک طول موج...
CEPT
مخفف عبارت CEPT
European Post offices and Telecommunication
دفاتر پست و مخابرات اروپايي...
NSA
مخفف عبارت NSA
National Security Agency
آژانس امنیت ملی، یک آژانس دولتی آمریکا...
SLA
مخفف عبارت SLA
Service Level Agreement
منظور از SLA، توافقنامه سطح سرويس يا...
SDH
مخفف عبارت SDH
‏Synchronous Digital Hierarchy
سلسله همگاه رقمی* یا چنانکه بیشتر مشهور...
PABX
مخفف عبارت PABX
Private Automatic Branch Exchange
یک سیستم تلفن سویچینگ (گزینشی) خودکار...
UMTS
مخفف عبارت UMTS
Universal Mobile Telecommunications System
سیستم جهانی مخابرات تلفن همراه (UTMS)...