لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، سه شنبه، 4 تیر 1398 - 12:27
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

FHS
مخفف عبارت FHS
Filesystem Hierarchy Standard
استانداردِ سلسله‌مراتبِ سیستمِ فای...
APK
مخفف عبارت APK
Android Application Package
برنامه‌های نوشته شده برای سیستم ان...
LPIC
مخفف عبارت LPIC
Linux Professional Institute Certification
LPIC در حال حاضر یکی از معتبرترین ...