لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، يكشنبه، 26 خرداد 1398 - 01:18
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IPCC
مخفف عبارت IPCC
Independent Police Complaints Commission
کمیسیون مستقل دادخواهی پلیس لندن ب...