لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، جمعه، 30 فروردین 1398 - 03:02
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

IPCC
مخفف عبارت IPCC
Independent Police Complaints Commission
کمیسیون مستقل دادخواهی پلیس لندن ب...