لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، پنجشنبه، 30 خرداد 1398 - 19:35
EN
مخفف

مرجع اختصاصی کلمات اختصاری

NPT
مخفف عبارت NPT
Nocturnal Penile Tumescence
نعوظ صبحگاهی یا بلند شدن آلت هنگام...
VF
مخفف عبارت VF
Ventricular Fibrilation
فیبریلاسیون نوعی از آریتمی قلبی اس...
LHRH
مخفف عبارت LHRH
Luteinizing-hormone-releasing hormon
هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها Gn...
GnRH
مخفف عبارت GnRH
Gonadotropin-releasing hormone
هورمون آزادکننده گنادوتروپین‌ها Gn...
AUB
مخفف عبارت AUB
Abnormal Uterline Bleeding
بیماری‌های خونریزی رحم یا خونریزی ...
USGS
مخفف عبارت USGS
United States Geological Survey
سازمان نقشه‌برداری‌های زمین‌شناسی ...
HRM
مخفف عبارت HRM
Halifax Regional Municipality
هالیفاکس، شهری است در کانادا و مرک...
HCG
مخفف عبارت HCG
Human Chorionic Gonadotropin
هورمون اچ‌سی‌جی (HCG) از هورمون‌ها...