مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BREW
مخفف عبارت BREW
Binary Run-time Environment for Wireless
BREW ( محیط زمان جریان دودویی برای بی...
BPM
مخفف عبارت BPM
Business Process Management
مدیریت فرایند تجاری شامل مفاهیم، متدها،...
NP
مخفف عبارت NP
Non deterministic Polynomial
در نظریه پیچیدگی محاسباتی NP یکی از...
JRE
مخفف عبارت JRE
Java Runtime Environment
JRE شامل یک ماشین مجازی و همچنین یک سری...
OCD
مخفف عبارت OCD
Obsessive Compulsive Disorder
اختلال وسواس فکری عملی (OCD)، یک اختلال...
سماجا
مخفف عبارت سماجا
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران...
URTI
مخفف عبارت URTI
Upper Respiratory Tract Infection
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مختصرا URI یا...
URI
مخفف عبارت URI
Upper Respiratory Infection
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مختصرا URI یا...
IABA
مخفف عبارت IABA
Iranian American Bar Association
کانون وکلای ایرانی در آمریکا (IABA)...
RDFRS
مخفف عبارت RDFRS
Richard Dawkins Foundation for Reason and Science
بنیاد خرد و دانش ریچارد داوکینز موسسه...
IM
مخفف عبارت IM
International marketing
بازاریابی بین‌المللی، در ساده‌ترین سطح...
GPU
مخفف عبارت GPU
Graphics Processing Unit
واحد پردازش گرافیکی یا به اختصار GPU...
SCADA
مخفف عبارت SCADA
Supervisory Control And Data Acquisition
سامانه‌های کنترل سرپرستی و گردآوری...
SLE
مخفف عبارت SLE
Systemic Lupus Erythematosus
لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیستمیک...