لطفاً چند لحظه منتظر بمانید..!
امروز، دوشنبه، 4 شهریور 1398 - 13:35
EN
مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

BPM
مخفف عبارت BPM
Business Process Management
مدیریت فرایند تجاری شامل مفاهیم، م...
NP
مخفف عبارت NP
Non deterministic Polynomial
در نظریه پیچیدگی محاسباتی NP یکی ا...
OCD
مخفف عبارت OCD
Obsessive Compulsive Disorder
اختلال وسواس فکری عملی (OCD)، یک ا...
سماجا
مخفف عبارت سماجا
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایرا...
URTI
مخفف عبارت URTI
Upper Respiratory Tract Infection
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مختصرا U...
URI
مخفف عبارت URI
Upper Respiratory Infection
عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مختصرا U...
RDFRS
مخفف عبارت RDFRS
Richard Dawkins Foundation for Reason and Science
بنیاد خرد و دانش ریچارد داوکینز مو...
IM
مخفف عبارت IM
International marketing
بازاریابی بین‌المللی، در ساده‌ترین...
SCADA
مخفف عبارت SCADA
Supervisory Control And Data Acquisition
سامانه‌های کنترل سرپرستی و گردآوری...
SLE
مخفف عبارت SLE
Systemic Lupus Erythematosus
لوپوس منتشر یا لوپوس اریتماتوس سیس...